Przemysł - maszyny i urządzenia w halach.

Maszyny na halach produkcyjnych stanowią od 85-105 dB/A, co jak wynika z badań, przy 8-godzinnym trybie pracy powoduje obniżenie wydajności pracowników o 30%.

 Najczęsciej  stosujemy panele akustyczne ścienne, ekrany, techniczne wafle wiszące
( fot katalog produktów).
 Przepisy ppoż. w niektórych przypadkach nie pozwalają na zastosowanie materiałów palnych na halach, jakimi są pianki, stosujemy wtedy ( BASOTEC melamina żywiczna)lub inne rozwiązania na zlecenie klienta.

Normy:
Wartości NDN hałasu w miejscu pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz.1833).

Hałas słyszalny
Hałas słyszalny w środowisku pracy jest charakteryzowany przez:

  • poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-mio godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową (w przypadku hałasu oddziaływującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),
  • maksymalny poziom dźwięku A,
  • szczytowy poziom dźwięku C.

 

Lp.Parametr podlegający ocenieWartość
1a

 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-mio godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy

85 dB
ekspozycja dzienna 3640 Pa2xs
1b poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy 85 dB
ekspozycja tygodniowa 18200 Pa2xs
2. maksymalny poziom dźwięku A 115 dB
3. szczytowy poziom dźwięku C 135 dB

PN-N-01307:1994 - Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy, którym jest kabina lub pomieszczenie przemysłowe nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy.

Lp.Parametr podlegający ocenieRównoważny poziom dźwięku A w dB
1.

 

W kabinach bezpośredniego sterowania bez łączności telefonicznej, w laboratoriach ze źródłami hałasu, w pomieszczeniach z maszynami i urządzeniami liczącymi, maszynami do pisania, dalekopisami i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu.

75dB
2. W kabinach dyspozytorskich, obserwacyjnych i zdalnego sterowania z łącznością telefoniczną używaną w procesie sterowania, w pomieszczeniach do wykonywania prac precyzyjnych i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu. 65dB
3. W pomieszczeniach: administracyjnych, biur projektowych, do prac teoretycznych, opracowania danych i innych o podobnym przeznaczeniu. 55 dB
Szybki kontakt
Biuro obsługi klienta
(33) 486-72-35
690-940-940
Napisz wiadomość
Promocje
MASTEM technology: NIP:553-189-89-18 Bielsko-Biała